Lithuanian-English business accounting dictionary (arba English-Lithuanian)
Lietuvių-Anglų verslo apskaitos terminų žodynas (arba Anglų-Lietuvių)

LTEN
Abėjotinos skolosAllowance for doubtful accounts
Abejotinų skolų sąnąudosBad (uncollectible) debt expense
Abejotinų skolų sąnąudosUncollectible (bad) debt expense
Abipusis, tarpusavio, dvišalisBilateral
Administracijos vadovasCEO (Chief Executive Officer)
Aiškinamasis raštasExplanatory notes
AkcijaPromotion
AkcijosShares
Akcinė Bendrovė (AB)Public Limited Liability Company (Public LLC)
AktasStatement
Akto numerisStatement number
Amortizacija (nematerialaus turto nusidėvėjimas)Amortization
AnalitikasAnalyst
Analitinė SąskaitaSubsidiary Account
Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnasPrior Year's Retained Earnings
AntkainisMarkup
AnuliavimasAnnulment
AnuliuotiAnnul
Apmokestinama sumaTaxable amount
ApmokestinimasTaxation
Apmokestinta sumaTaxed amount
ApmokėtasPaid
Apskaitos laikotarpisAccounting period
Apskaitos lygybėAccounting equation
Apskaitos politikaAccounting policy
Apskaitos srautas (rinkinys apskaitos tranzakcijų, turinčių bendrą paskirtį, pvz. pradiniai likučiai, likučių apyvarta, nusidėvėjimas, etc.)Accounting flow
Apytikslė kainaApproximate price
ApyvartaMovements
ApyvartaTurnover
Asmens kodasPersonal code
Asmuo (fizinis arba juridinis)Party
AsociacijaAssociation
AtaskaitaReport
Ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnasCurrent Year's Retained Earnings
Atidėjinis (įsipareigojimas sumokėti neaišku kada
ir neaišku kiek, pvz. garantinis įsipareigojimas)
Deferral (liability of
uncertain timing and uncertain amount)
Atidėtas užsakymas - Kliento užsakymas, kuris negalėjo būti išpildytas pateikimo metu (pvz. dėl to, kad reikiamo kiekio nebuvo sandėlyje) ir kurio išpildymo klientas sutinka palaukti. Backorder - A customer order that cannot be fulfilled when presented (perhaps because ordered quantity exceeds the quantity in stock), and for which the customer is prepared to wait for some time.
Atlyginimas (fiksuotas, mėnesio)Salary
Atlyginimas (nefiksuotas, už atidirbtas valandas)Wage
Atlyginimo mokesčiaiSalary taxes
Atlyginimo sąskaitos areštasGarnishment
Atlyginimo skaičiavimasSalary calculation
AtradimasDiscovery
Atsakingas asmuoResponsible person
Atsakomybės sumažinimasResponsibility reduction
AtsargosStock
Atsargos, inventoriusInventory
Atsargų apskaitos būdasStock accounting method
Atsargų likučių korekcijosInventory item variance
Atsargų padidėjimasInventory overage
Atsargų sumažėjimasInventory shrinkage
AtsiskaitymaiCash flow
AtsiskaitymasSettlement
Atskaitingas asmuoAccountable person
Atskaitomas (apskaitos terminas)Deductible (accounting term)
Atskaitomas PVM (nupirkto PVM suma kurią leidžiama atskaityti iš parduoto PVM sumos)Input credit (amount of input tax allowed to be set off against output tax)
Atskaitomas pirkimo PVMDeductible purchase VAT
AtšauktasCancelled
Atvirkštinis įrašasReversing entry
AuditasAudit
Autorinė sutartisAuthorship contract
AutorystėAuthorship
Avanso ApyskaitaPetty Cash Voucher
BalansasBalance Sheet
Balanso sąskaitaBalance Account
Bandomasis balansasTrial balance
BankasBank
Banko sąskaitaBank account
Barkodas:)Barcode
Baudos ir delspinigiaiPenalties and Fines
Bendra sumaTotal amount
Bendrasis pelnas (Pardavimo kaina - savikaina)Gross profit (Sales price - COGS)
Bendrasis žurnalasGeneral Journal
Bendros išlaidosShared expenses
Biudžeto skolos įmoneiTax receivable
Bonusas, premijaBonus, premium
Buhalterinė pažymaAccounting note
Busimųjų laikotarpių pajamos
(gauti išankstiniai klientų mokėjimai)
Unearned revenue
Busimųjų laikotarpių sąnaudosFuture expense
Busimųjų laikotarpių sąnaudosPrepaid expense
Casco draudimasCasco insurance
Civilinis draudimasCivil insurance
ČekisCheque
Dalinis inventorizavimasCycle count
Dalis (akcijų)Share
Darbinė lentelėWorking table
Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštisPayroll sheet
Darbo užmokesčio sąnaudosPayroll expense
DarbuotojasEmployee
Darbuotojo (darbdavio) mokamas sveikatos (socialinio) draudimo PSD (VSD) mokestisEmployee (employer) payable health (social) insurance tax
Darbuotojų socialinio draudimo sąnaudosEmployee social insurance expense
Data apmokėjimuiDue date
Debetinė kortelėDebit card
Debeto apyvartaDebit balance
Debitorinės finansinės skolosNotes Receivable
DeklaracijaDeclaration
DelspinigiaiFine
DėžėCarton
Didžioji KnygaGeneral Ledger
Didžiosios Knygos Analitinė SąskaitaSubsidiary Ledger Account
Didžiosios Knygos Sintetinė SąskaitaGeneral Ledger Account
DienpinigiaiDaily allowance
DistributoriusDistributor
DokumentacijaDocumentation
DokumentasDocument
Dokumentas - originalasOriginal document
Draudėjo kodasInsurer's code
DraudimasInsurance
Draudimo kainaInsurance price
Dvejibinio įrašo principasDouble entry principle
Dvigubas-mažejančios vertės
nusidėvėjimo metodas
Double-declining balance
depreciation method
Einamosios sąskaitos išrašasBank statement
Ekslpoatacijos vietaExploitation place
Fiksuotos išlaidos - Periodinės išlaidos, kurios nepriklauso nuo pagamintos produkcijos arba pardavimų apimties. Fixed cost - A periodic cost that remains more or less stable regardless of output level or sales revenue, such as depreciation, insurance, rent, salaries.
Fiksuotas kursasFixed rate
FilialasBranch
FinansaiFinance
Finansinė sąskaitaFinancial account
Finansinis turtasFinancial asset
Finansų direktoriusCFO (Chief Financial Officer)
Firminis ženklasBrand
Fiskaliniai metaiFiscal year
Fiskalinis numerisFiscal number
FormaForm
FormatasFormat
Franšizė (draudimo terminas)Franchize (insurance term)
Galiojimo dataExpiration date
GalutinisFinal
Galutinis likutisClosing Balance
GamintojasProducer
Gaminys, prekėArticle
Gamtinių išteklių išnaudojimasDepletion
GamybaProduction run
Gamybos suvestinėProduction summary
Gautinas PVMVAT receivable
Gautinos sumos, kreditasReceivable
Gautinos sumos, kreditas (jis pasitiki)Credit
GavėjasRecipient
Gavėjas (prekių)Consignee
Gavėjo banko kodasRecipient bank code
Gavėjo sąskaitos numerisRecipient account number
GrafikasTime table
Grąžinimo aktasReturn order
Grąžintinas PVMVAT refundable
IT skyriaus vadovasCIO (Chief Information Officer)
IdentifikacijaAuthentication
ĮgaliojimasAuthorization
Įkainis, kursas arba normaRate
Ilgalaikiai įsipareigojimaiLong-term liability
Ilgalaikio turto draudimasFixed asset insurance
Ilgalaikio turto nuomos sutartisFixed asset lease contract
Ilgalaikis turtasFixed Asset (also known as
property, plant, and equipment, PP&E)
Įmoka (įplauka) arba kvitasReceipt
Įmokos (įplaukos)Cash receipts
Įmokos (įplaukos)Receivings, cash receipts
Įmokų į garantinį fondą sąnaudosGuarantee fund expense
Įmokų žurnalasCash receipt journal
ĮmonėCompany, enterprise
ĮmonėEnterprise
Įmonės kodasEnterprise code
Importo deklaracijaImport declaration
Importo mokestisImport tax
Inventorinis numerisInventory number
InventorizacijaStock taking
InvesticijaInvestment
Investicijų pajamosInvestment revenue
Investicijų sąnaudosInvestment expense
Įpakavimas (reikia skirti outer ir inner pack - išorinis ir vidinis įpakavimas)Pack, packaging
ĮrangaEquipment
ĮsakymasDecree
Įsidarbinimo dataEmployment date
ĮsigijimasAcquisition
Įsigijimo savikainaAcquisition costprise
ĮsipareigojimaiLiability
Įstatymų nustatytas konsolidavimasStatutory consolidation
Iš senų laikų likusi programinė įranga, kurios veikimo būdo pakeisti neįmanoma:)Legacy system
Išankstinė sąskaita (skirta pateikti pasiūlymą arba atlikti muitinės procedūras, bet ne išankstiniam apmokėjimui pareikalauti) Pro forma invoice (a preliminary invoice for quotation or customs declaration purposes, but not a request for down payment.)
Išankstiniai klientų mokėjimaiCustomer deposits
Išankstinio apmokėjimo sąskaitaDown payment invoice
IšankstinisAdvance, preliminary
Išankstinis apmokėjimas (geranoriškas pirkėjo užstatas, siekiant parodyti savo ketinimus sudaryti sandorį) Down payment (good faith deposit made by a buyer to underline his or her commitment to complete the deal)
Išdavimo informacijaIssuance information
IšlaidosExpenditure
Išmokos (išlaidos)Cash disbursements
Išmokos (išlaidos)Cash spent (payments, disbursements)
Išmokos (išlaidos, išmokėjimai)Disbursements
Išmokų žurnalasCash disbursement journal
Išmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas po sienos kirtimo)Customs check-out
IšsamiComprehensive
Išsiuntimo dataShipping date
Išskaita (draudimo terminas)Deductible (insurance term)
Išskaityti iš skolininko atlyginimoGarnish
Įtaka atsargomsEffect on stock
Įvedimo dataEntry date
Juridinis asmuoLegal party
Juridinis dokumentasLegal document
KainaPrice
KainodaraPricing
KainoraštisPricelist
Kalendorinė švenčių dienaCalendar holiday
Kalendoriniai metaiCalendar year
Kam dar siųsti laiško kopiją, kad pagrindiniai adresatai nesužinotųBcc
Kam siųsti laiško kopijąCc (Carbon copy)
KasaPetty Cash Fund
KasininkasTreasurer
Kasos aparatas (EKA)Cash register
Kasos išlaidų orderisCash expense order
Kasos knygaCash book
Kasos orderisCash order
Kasos pajamų orderisCash income order
Kaštų centrasCost center
Keitimo kursasRate of exchange
KetvirtisQuarter
KilmėOrigin
KlaidaError
Klasifikacija, suskirstymasClassifications
KlientasCustomer
Kokybės praradimasLoss of quality
KomisiniaiBrokerage (commissions)
Komisiniai arba komisijaCommission
KompensacijaCompensation
KomplektacijaCompleting
Konfidencialumo arba neatskleidimo sutartisNDA, non-disclosure agreement
KonfidencialusConfidential
KonsignacijaConsignment
KonsultacijaConsultation
Kontaktinis asmuoContact person
Kontrarinė sąskaitaContrary account
KoregavimasCorrection
Koreguojantis įrašasCorrecting entry
Kortelės numerisCard number
Kortelės turėtojasCard holder
Kreditinė kortelėCredit card
Kreditinė sąskaita-faktūraCredit note
Kredito apyvartaCredit balance
Kredito pažymaCredit certificate
Kreditorinės finansinės skolosNotes Payable
Kreditorinės skolos tiekėjamsAccounts (trade) payable
KrovinysLoad
Kuo įmanoma skubiauASAP (As soon as possible)
KurasFuel
Kuro likutisFuel balance
Kuro sunaudojimasFuel consumption
KvitasBill
Kvito numerisReceipt number
Laikinos (tranzitinės) sąskaitosTemporary accounts
LaikotarpisPeriod
LaikotarpisTime span
LaukasField
Laukimo SąskaitaSuspend Account
Lauko reikšmėField value
Leidžiami atskaitymaiDeductible business expense
LeistinasAllowed
LicencijaLicense
Likučių apyrašasStock listing
Likučių apyvartaVariation
Likučių korekcijaStock correction
Likutinė vertėBook (present, carrying) value
Likutinė vertėCarrying (book, present) value
Likutinė vertėPresent (carrying, book) value
LikvidacijaLiquidation
Likvidacijos dataLiquidation date
Likvidacinė vertėSalvage value (Residual value, Terminal value)
Likvidacinės vertės proporcijaSalvage value ratio
LikvidumasLiquidity
Likviduotas (turtas)Liquefied
MaržaMargin
Maržos dalisMargin share
Masė bruto (su įpakavimu)Brutto weight
Masė neto (be įpakavimo)Netto weight
Matavimo vienetasUnit of measure
Materialus turtasTangible asset
Materialaus turto perleidimasDisposal of fixed asset
Mažavertis inventoriusDisposable item
Mažejančios vertės
nusidėvėjimo metodas
(gali būti 125%, 150%, 200% - dvigubas)
Declining balance
depreciation method
(can be 125%, 150%, 200% - double)
Metinė nusidėvėjimo normaAnnual depreciation rate
Metinė nusidėvėjimo sumaAnnual depreciation amount
Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodasStraight-line depreciation method
Metų skaičiaus
nusidėvėjimo metodas
Sum-of-the-year digits
depreciation method
Mokėjimai, IšlaidosPayments
Mokėjimo būdasPayment method
Mokėjimo paskirtisPayment purpose
Mokėjimo pavedimasPayment order
Mokesčio tarifasTax rate
Mokesčių inspekcijaTax inspectorate
Mokesčių sąnaudosTax expense
MokestisTax
Mokestis, rinkliavaCharge
Mokėtinas GPMIncome tax payable
Mokėtinas PVMVAT payable
Mokėtinas darbo užmokestisPayroll payable
Mokėtinas pelno mokestisProfit tax payable
Mokėtini mokesčiaiTax payable
Mokėtinos sumos, debetasPayable
Mokėtinos sumos, debetas (jis skolingas)Debit
MokėtojasPayer
Mokėtojo kodasPayer code
NaudingasBeneficial
Naudojimo trukmėUseful life
NeapmokestinamasTax free
Neapmokestinamas Pajamų Dydis (NPD)Tax Exempt Income
Neatskaitomas PVMUndeductible VAT
Neatskaitomas pirkimo PVMUndeductible purchase VAT
Neatskaitomo pirkimo PVM sąnaudosUndeductible purchase VAT expense
Nebaigta statybaConstruction in progress
Nebaigtos teikti paslaugosRendering (delivery) of services in progress
NebegaliojantisExpired
Negrąžinamo PVM įskaitymo būdasIrretrievable vat accounting method
Neleidžiami atskaitymaiUndeductible business expense
Nematerialusis turtasIntangible assets
NemokamaiFor free
Nepadengtos skolosUncovered debts
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)Earnings (retained)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)Retained earnings
Nepaskirstytojo pelno dalis,
kurią galima panaudoti dividendams
Unappropriated (regular) retained earnings
Nepaskirstytojo pelno dalis,
kurios NEgalima panaudoti dividendams
Restricted retained earnings
NeuždirbtasUnearned
Nudėvimoji vertė (Įsigijimo vertė - Likvidacinė vertė)Depreciable Cost (Cost - Salvage value)
Numatomas (prognozuojamas) biudžetasEstimated budget
Numatomas ilgalaikio turto naudojimo laikasEstimated useful life
NuolaidaDiscount
Nuolatinės sąskaitosPermanent (real, balance sheet) accounts
Nuolatinis inventorizavimo būdasPerpetual inventory method
Nuosavas KapitalasOwners equity, Net worth, Net assets
NuosavybėEquity
NuosavybėProperty
Nuosavybės kainaOwnership cost
NuostataProvision
NuostoliaiLoss
NurašymasWrite-off
Nurašytas turtasWritten-off assets
NusidėvėjimasDepreciation
Nusidėvėjimo būdasDepreciation method
Nusidėvėjimo pabaigos dataDepreciation finish date
Nusidėvėjimo periodiškumasDepreciation periodity
Nusidėvėjimo pradžios dataDepreciation start date
Nusidėvėjimo sąnaudosDepreciation expense
Nustatyto pertekliaus laukimo sąskaitaDiscovered overage suspend account
Nustatyto trūkumo laukimo sąskaitaDiscovered shrinkage suspend account
Nuvertinimas (vertės sumažėjimas)Impairment
ObjektasFacility
ObligacijaBond
Oficialus valiutos kursasOfficial currency rate
Operacija (finansinė tranzakcija)Operation
Operacija Didžiojoje KnygojeFinal entry
Operacija su daugiau negu dviem (1D+1K) eilutėmisCompound journal entry
Operacija su lygiai dviem (1D+1K) eilutėmisSimple journal entry
Operacija, Apskaitos tranzakcijaAccounting transaction
Operacija žurnaleOriginal entry
Operacijos valiutaTransaction currency
Operacijų perkelimas į Didžiąją knygąPosting
Operacijų žurnalasAccounting transaction journal
Operacijų žurnalasOperation journal
OrganizacijaOrganization
OriginalasOriginal
PNA, žr. Pelno (nuostolių) ataskaitaP&N (sounds like PLN, see Profit and Loss Statement)
PVMVAT
PVM deklaracijaVAT declaration
PVM mokėtojo kodasVAT payer code
PVM mokėtojo kodasTax identification number (TIN)
PVM sumaVAT amount
PVM tarifasVAT rate
PaaiškinimasExplanation
PadalinimasBreadown
PadalinysDivision
Padengimo suma (pvz. draudime)Coverage amount
PadidėjimasIncrement
PagalbaAssistance
Pagrindinis biurasHead office
PajamosIncome (revenue)
PajamosRevenue (income)
Pajamų ir sąnaudų suvestinėRevenue and expense summary
Pajamų mokesčiu apmokestinama sumaIncome tax taxable amount
Pajamų mokestisIncome tax
Pajamų pripažinimasRevenue recognition
PaletėPalette
PalikimasLegacy
Palūkanų normaInterest rate
Paprastosios akcijosCommon stock
ParašasSignature
PardavėjasSeller
PardavimasSale
Pardavimo PVMSales VAT
Pardavimo nuolaidosSales discounts
Pardavimo savaikainaCOGS (Cost Of Goods Sold)
Pardavimo savikainaSales costprice
Pardavimų apmokestinimasOutput tax
Pardavimų pajamosSales revenue
Pardavimų žurnalasSales Journal
Parduoti išsimokėtinaiSell by instalments
PareigosPosition
PasiūlymasOffer
PaskaičiuotasCalculated
PaskirstytasAllocated
PaskolaLoan
PaskyrimasAssignment
PaslaugosServices
Pastatas arba statinys (subtilus skirtumas - tik lietuvių kalboje)Building
Pateikimas apmokėjimuiBilling, invoicing
Pateikimo dataApplication date
PatvirtinimasConfirmation
PatvirtintasApproved
PavedimuBank order
Paveldėtojas (naudos gavėjas)Beneficiary
PelnasProfit
PelningumasProfitability
Pelno (nuostolių) ataskaitaIncome statement
Pelno (nuostolių) ataskaitaProfit and Loss Statement
Pelno antkainisProfit markup
Pelno maržaProfit margin
Pelno mokesčio sąnaudosProfit tax expense
Pelno mokesčio tarifasProfit tax rate
Pelno mokestisProfit tax
Perdavimo ir priėmimo aktasDelivery and Acceptance Certificate
Periodinis inventorizavimo būdasPeriodic inventory method
Periodinis mokėjimasPeriodic payment
PeriodiškumasPeriodity
PerkainojimasRevaluation
Perkainota vertėRevalued amount
PerleidimasAlienation
Perleidimo nuostolisAlienation loss
Perleidimo pelnasAlienation profit
Permokos grąžinimasRebate
Perviršis (draudimo terminas)Excess (insurance term)
Pilnas balansasComplete balance
PinigaiCash
Pinigai kelyjeTravelling cash
Pinigų ekvivalentaiCash equivalents
Pinigų srautų ataskaitaCash flow Statement
Pirkėjų debitorinės skolosAccounts (trade) receivable
Pirkėjų skolosTrade (accounts) receivable
PirkimasPurchase
Pirkimo PVMPurchase VAT
Pirkimo kainaPurchase price
Pirkimo kursasBuying rate
Pirkimo sąskaitaPurchase invoice
Pirkimų apmokestinimasInput tax
Pirkimų žurnalasPurchases Journal
Pirminis dokumentasPrimary document
Pradinė reikšmėDefault value
Pradinio nusidėvėjimo sumaInitial depreciation amount
Pradinis likutisOpening Balance
Prekė (arba "geras":)Good
Prekių grąžinimasProduct return
Prekių partijaProduct batch
Priedas, prisegtukasAttachment
PriemokaSurcharge
PristatymasDelivery
Pristatymo kainaShipping price
PrivalomasCompulsory (mandatory)
PrivalomasMandatory
Priviligijuotos akcijosPreferred stock
Produktas, prekėProduct
Prognozuojama vertėFuture value
Programos klaidaBug
ProjektasProject
Projekto finansavimasProject finance
PVM neapmokestinamasExempt from VAT
PVM sąskaita-faktūraTax invoice (i.e. VAT compliant invoice)
Realizacijos antkainisRetail margin
ReikalavimasRequirement
Rejestro numerisRegistry number
Rejestro tarnybaRegistry institution
RezervacijaBooking
RezervuotaBooked
RezultatasResult
Rinkinys (kartu supakuotos prekės)Bundle
Sąlyginio indėlio sąskaitaEscrow account
SąmataQuote
SąnaudosExpense
Sąnaudų pripažinimasExpense recognition
SandėlisWarehouse
SandėlyjeIn stock
SandorisDeal
SąskaitaAccount
Sąskaita (faktūra)Invoice
Sąskaita išankstiniam apmokėjimuiDown payment invoice
Sąskaitos anuliavimasInvoice annulment
Sąskaitos dataInvoice date
Sąskaitos eilutėInvoice item
Sąskaitos numerisInvoice number
Sąskaitos pastabaBilling note
Sąskaitos sumaInvoice amount
Sąskaitų planasChart of accounts
Sąskaitų uždarymasClosing the books
Sąskaitų uždarymo operacijosAdjusting (closing) entries
Sąskaitų uždarymo operacijosClosing (adjusting) entries
SavikainaCostprice
SavininkasOwner
Savos akcijosTreasury stock
SąvybėAttribute
SegtuvasFolder
Sfera (įmonės organizacinės struktūros dalis)Scope
SiuntaShipment
Siuntėjas (prekių)Consignor
Skaičiavimo būdasCalculation method
SkaitliukasCounter
SkelbimasAnnouncement
SkolaDebt
SkolininkasDebtor
Skolintojas, kreditoriusCreditor
Skolos komunalinių paslaugų įmonėmsUtilities payable
Skolos tiekėjamsTrade (accounts) payable
Skolų suderinimo aktasDebt Statement
Skolų užskaitymasDebt write-off
Skyriais sugrupuotas ir susumuotas balansasClassified balance sheet
Socialinio draudimo fondasSocial insurance fund
Socialinio draudimo mokestisSocial insurance tax
Socialinio draudimo pažymėjimo numerisSocial insurance card number
Srautas (žr. Apskaitos srautas)Flow (žr. Accounting flow)
StatybaConstruction
Su atlyginimų susijusi mokesčių naštaSalary-related tax burden
Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimaiPayroll related liabilities
SubrangovasContractor
SubsidijosGrants
SuderinimasReconciliation
Sudėtinės dalysComponents
Sugadinimas (prekės)Breakage
Sujungimas (įmonių)Merger
Sukaupta amortizacijaAccumulated amortization
Sukauptas nusidėvėjimasAccumulated depreciation
Sukauptos gautinos pajamosAccrued revenue
SumaAmount
Suma apmokėjimuiDue amount
Suma apmokėjimuiPayable amount
SuminėSummary
Suminė sąskaitaControl Account
Sunaudotos darbo valandosTime entry
Sunaudotų darbo valandų ataskaitaTime sheet
Sureguliavimas, koregavimasAdjustment
Susitarimas, sandorisAgreement
SutartisContract
Sutarties punktasContract clause
Suvestinė sąskaitaClearing (summary) Account
Suvestinė sąskaitaSummary (clearing) Account
Suvestinis žurnalas (visi žurnalai kartu)Synoptic Journal
SvorisWeight
Šių-metų-iki-dabarYear-to-date (the cumulative balance total in the current year)
TarifasTariff
Tarpusavio užskaitymų aktas, užskaitaBilateral debt write off statement
Teigiama valiutos kurso įtakaPositive currency rate impact
Terminuoti indėliaiTerm deposit
TiekėjasSupplier
Tiesioginis mokėjimasDirect payment
TikslumasPrecision
Transportavimo kaštaiTransport cost
Trumpalaikiai įsipareigojimaiCurrent liability
TrumpalaikisShort term
Trumpalaikis turtasCurrent (liquid) asset
Trumpas balansasShort balance
TurtasAsset
Turto nusidėvėjimasAsset depreciation
Turto nusidėvėjimo sąnaudosAsset depreciation expense
Turto perkainojimasAsset revaluation
Turto vertės sumažėjimasAsset impairment
TvirtinimasApproval
UžblokuotasBlocked, frozen
Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB)Private Limited Liability Company (Private LLC)
UždirbtasEarned
UžklausimasRequest
Užmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas prieš sienos kirtimą)Customs check-in
UžsakovasOrderer
UžsakymasOrder
Užsakymo dataOrder date
Užsakymo numerisOrder number
Užsienio valiutaForeign currency
UžskaitaNetting (Wash)
UžstatasDeposit
ValiutaCurrency
Valiutos kursasCurrency rate
VartotojasConsumer
VaučerisVoucher
VažtaraštisDelivery note
Veiklos rūšisActivity type
Veiklos rūšisBusiness type
Veiklos sąnaudosBusiness expense
VerslasBusiness
Verslo tranzakcijaBusiness transaction
Vertės padidėjimasUpward revaluation
Vertės padidėjimasWrite-up
Vertės sumažėjimasWrite-down
Vertybinių popierių tranzakcijaShare transaction
VežėjasCarrier
Vidaus nurašymasInternal write off
Vidaus sąnaudosInternal usage
Vidinio perdavimo kainaTransfer price
VidurkisAverage
VienašališkasUnilateral
Vietinė valiutaLocal currency
ViršvalandžiaiOvertime hours
Vykdantysis direktoriusCOO (Chief Operating Officer)
ŽurnalasJournal
Žurnalo įrašasJournal entry

Pastaba dėl kopijavimo teisių:

Šiame puslapyje yra viešojo naudojimo (public domain) informacija.

Jeigu jūs aptikote klaidą, arba norite papildyti, praneškite: info@ispc.lt